Rättshjälp m.m.

Har Du utsatts för brott kan Du i många fall få Dina kostnader helt täckta genom att tingsrätten förordnar advokaten som målsägandebiträde. Tingsrätten kan också förordna advokaten som offentlig förvarare för den som är misstänkt för brott, dock vanligtvis inte vid misstankar om mindre allvarliga brott som till exempel hastighetsöverträdelser och andra rena bötesbrott. I många situationer behöver den misstänkte inte betala något av kostnaderna för sitt försvar, men beroende på ekonomiska förutsättningar kan domstolen besluta om ett visst belopp som den dömde kan behöva betala tillbaka till staten.

I de allra flesta fallen förordnas advokaten som offentligt biträde i mål om LVU-vård. Det innebär att staten betalar alla advokatkostnader som uppkommer.

Vid upprättande av arvs- och familjerättsliga avtal finns inga möjligheter till rättshjälp eller annat ekonomiskt bistånd.

Oavsett typ av ärende följer jag den timkostnadsnorm i den allmänna rättshjälpen som gäller vid faktureringen.

Välkommen att kontakta
mig om du vill veta mer