Verksamhetsområden

Brottmål

Brottmålen upptar en stor del av min tid och har gjort så i allt större utsträckning sedan år 2003. Genom åren har jag arbetat med både mindre och större uppmärksammade mål av alla slag förutom skatte- och bokföringsbrott. Advokaten har en viktig roll för rättssäkerheten och den är central för mig. Jag tar uppdrag som både försvarare och målsägandebiträde. Genom hela polisutredningen och i domstolen står jag på klientens sida och har inga andra lojaliteter. För mig är det självklart att vara aktiv genom hela processen och göra vad jag kan med mina kunskaper och erfarenheter för att bevaka klientens intressen.

LVU-mål

LVU-målen brukar i korthet handla om att socialtjänsten anser att hemförhållandena är sådana att socialtjänsten med tvång ska ta över ansvaret för ett barn eller en ungdom istället för föräldrarna. Det är med andra ord fråga om oerhört ingripande beslut där det är viktigt att företrädas av en engagerad advokat. Dessa mål har jag arbetat kontinuerligt med genom åren. Därigenom har jag lärt mig vad som är viktigt att framhålla när förvaltningsrätten eller kammarrätten ska pröva förutsättningarna för tvångsvård. Jag lägger också stor vikt vid att ge föräldern eller barnet eller ungdomen realistiska förväntningar och att föreslå alternativa lösningar när sådana är lämpliga.

Arvs- och familjerättsliga avtal

Jag bistår klienter med att upprätta gåvobrev, samboavtal, äktenskapsförord, testamenten, bodelningsavtal, bouppteckningar, arvskiftesavtal och skriver framtidsfullmakter och andra arvs- och familjerättsliga avtal. Jag är alltid noggrann med att reda ut vad klienten vill uppnå samt att klargöra vilka möjligheter och risker som finns med olika upplägg. Ibland kan det var snårigt att reda ut vilka handlingar som krävs, men jag hjälper dig och emellanåt kan det till och med visa sig att några handlingar inte behöver upprättas alls!